דלג לתוכן המרכזי
Israeli Diamond Industry
the israel diamond industry logo

תוצאות מדאיגות מבדיקת יישום תהליך קימברלי בארה”ב

דו"ח שפרסם בימים האחרונים ה- Government Accountability Office) GAO) מגלה כי למרות יישום תהליך קימברלי בארה"ב – עדיין יש מקום לשיפור
פורום תהליך קימברלי
צילום: UAE Ministry of Economy

דו”ח שפרסם בימים האחרונים ה- Government Accountability Office) GAO) מגלה כי למרות יישום תהליך קימברלי בארה”ב – עדיין יש מקום לשיפור. אמנם, מציין הדו”ח, אין עדויות לכניסת יהלומי דמים למדינה – אולם תהליך הבדיקה לוקה בחסר.

 
תהליך קימברלי נועד למנוע סחר ביהלומים, שהתמורה עבורם משמשת כדלק המניע מלחמות באזורי סכסוך באפריקה, במדינות כמו ליבריה, סיירה ליאונה, קונגו ואנגולה. עורכי הדו”ח מציינים כי למרות שהסכסוכים באזורים אלו, שהיו פעילים מאד בשנות התשעים, הסתיימו לאחרונה, עדיין קיימת הדאגה שתהיה התלקחות מחודשת.

 
דו”חות של האו”ם מצביעים על כך שעדיין קיימת פעילות הברחת יהלומים באזורים אלו וכי יש חשש שפעילות עבריינית וטרוריסטית תמומן מסחר לא חוקי זה.

 

 

מסקנות הדו”ח
תהליך קימברלי והחוק למסחר נקי ((Clean Diamond Trade Act (CDTA) הופעלו בארצות הברית בשנת 2003. הדו”ח בדק את יישום תקנות אלו בפועל בארה”ב, ומסקנותיו העיקריות הן:

 

המדינה לא עורכת בדיקות תקופתיות של ייבוא ויצוא יהלומי גלם, ולא בודקת האם מסמכי הייצוא תואמים את תוכן החבילה ואת תעודות תהליך קימברלי המונפקות לה.

 

למדינה אין מערכת יעילה לוודא שקבלת משלוחי יהלומי גלם אכן נעשה ממדינת המקור ממנה נשלח.

 

למדינה אין תכנית לבדוק את הארגון המנפק את תעודות קימברלי.

 

לדברי מחברי הדו”ח הצלחת תהליך קימברלי תלויה בכך שלכל המשתתפים בו תהיה שיטת בקרה יעילה, ויכולת איסוף ושיתוף מידע בנוגע למסחר ביהלומי גלם. על פי הדו”ח זה אינו המצב כיום.

 

ארגונים לא ממשלתיים כמו גלובל וויטנס ואיחוד אפריקה וקנדה הוציאו במשותף הודעה תומכת הקוראת לממשלת ארצות הברית לפעול במהירות ליישום המלצות הדו”ח. לדבריהם ארצות הברית, כצרכנית היהלומים הגדולה

בעולם, חייבת לקחת תפקיד מוביל בתמיכה בתהליך קימברלי, ולוודא שחוקיה שלה מגינים על המסחר החוקי.

 

תגובת ממשלת ארה”ב
בתגובה לדו”ח, נשלח ל- GAO מכתב מטעם המשרד לביטחון פנים וממחלקת המסחר, ובו פורטו הצעדים בהם מתכוונת המדינה לנקוט על מנת לסגור את הפרצות שנחשפו.

 
לעניין אי ביצוע ביקורות תקופתיות ופתאומיות, המבטיחות שתכולת החבילה תואמת את התעודה המונפקת לה, נאמר על ידי משרד לביטחון פנים וביקורת הגבולות שהמשרד יבצע בדיקות תקופתיות ואקראיות. משלוחים נבחרים יעברו בדיקת מסמכים מלאה ובדיקת תוכן החבילה. רשויות המכס יגדירו תהליך, שיבדוק משלוחי ייצוא באופן קבוע ובאופן אקראי.

 
באשר לוידוא קבלת משלוחי הגלם ממדינת היעד עליה הוצהר, נאמר כי תהליך קימברלי אכן פועל לזיהוי מדינת המקור – אך ממשלת ארצות הברית נכשלה בבדיקות אלו. בבלגיה, לדוגמא, נבדקו בשנת 2005 97% מהמשלוחים, בעוד בארצות הברית נבדקו רק 18% מהמשלוחים. בתגובה לכך הודיע המשרד לביטחון פנים כי מעתה המדינה תבדוק את מסמכי כל המשלוחים עם המדינה הזרה ממנה נעשה המשלוח ותפיק דו”ח חודשי על כך.

 
בעניין בדיקת הארגון המנפק את תעודות קימברלי, שהוא ארגון פרטי, נאמר כי החל מחודש מארס השנה, מתקיימים אחת לרבעון ביקורים בארגון המנפק תעודות. כן יערכו ישיבות עם מנהלי הארגון לבדיקת תהליך מתן התעודה ועמידת התעודה בתנאים שנקבעו תהליך קימברלי.

 
הדו”ח גילה אי התאמה בנתוני הסחר הרשמיים של המדינה, לפיהם בסיכום 2005 יצאה ארה”ב 300,000 קראט יותר מכפי שייבאה. משרד המסחר והסטטיסטיקה מסר כי ינקוט בצעדים לפתרון הבעיה על ידי בדיקת הייצוא העודף וכן על ידי הקמת ועדה מתאמת בין הגורמים.

 
תגובת WDC
בתגובה לדו”ח של ה- GAO, פרסמה מועצת היהלומים העולמית הודעה מטעמה המחזקת את המסקנות אליהן הגיעו עורכי הדו”ח.

 
“הדו”ח מציין כי השתפרו מערכות הדיווח כמו גם הפיקוח על יבוא ויצוא יהלומי גלם. אולם הדו”ח גם מגלה כי המערכת פגיעה”, אומר יו”ר WDC, אלי איזאקוב. בהודעה שפרסמה ה- WDC, נכתב כי מועצת היהלומים העולמית תומכת במסקנות הדו”ח – גם באשר להצלחות מערכת הבקרה, כמו גם באשר לבעיות שבה.

 

 

 

לקריאת הדו”ח המלא לחץ כאן.

 

 

 

מאת: איריס הורטמן וטלי אילון-מצר

עוד כתבות שיעניינו אותך