דלג לתוכן המרכזי
Moti Israeli Diamonds
the israel diamond industry logo

בחינת יהלומים טרם רכישתם – הארכת תוקף שחרור בהליך אינספקשן ל-30 יום

החלטת המפקח על היהלומים תיכנס לתוקף ב-1 במאי
בנייני הבורסה רמת גן
צילום: IDI המכון הישראלי ליהלומים

בשנים האחרונות חל שינוי רב באופי פעילות ענף היהלומים בישראל, אשר הפך ממרכז עולמי ליצור וסחר למרכז עולמי המתמקד בעיקר בסחר ביהלומים. פעילות סחר זו מתמודדת עם תחרות גואה מול מרכזי סחר נוספים המתפתחים ברחבי העולם.

 

בשל המאפיינים הייחודיים לענף ועל מנת למנוע עיוותים הנרשמים בנתוני הסחר הוחלט להרחיב את פרק הזמן המוקצה לבחינה ולסקירה של יהלומים המגיעים לישראל טרם רכישתם על ידי סוחר מקומי.

 

בהתאם לכך, פרק הזמן אשר במהלכו יוכל סוחר יהלומים לקבל לידיו יהלום לצורך בחינתו ועד להחלטה אם לרכוש אותו או להחזיר אותו לשולח יעלה משישה ימים כיום, ל-30 יום.

 

בנוסף, ניתן יהיה להחזיר לשולח יהלום אשר הגיע לצורך בחינה עוד באותו יום, כל עוד תהליך ההחזרה יבוצע בתחנת המכס דרך מעריכי הפיקוח על היהלומים ובשעות עבודתם.

 

במהלך התקופה האמורה לא תירשם הגעת היהלום כפעולת יבוא אלא אם כן יחליט הסוחר המקומי לרכוש אותו.

 

החלטה זו תהיה תקפה אך ורק לפעולת בדיקה וסקירה של היהלומים. כל פעולה אחרת הכוללת בין השאר: חיתוך, ליטוש, תיקון, צביעה ניקוי או פעולה אחרת המשנה את מהותו של היהלום, משקלו או ערכו, תירשם כפעולת יבוא.

 

סוחר יהלומים המבקש לבחון יהלומים בהליך אינספקשן טרם רכישתם יידרש לחתום על התחייבות ביחידת הפיקוח על היהלומים.

 

החלטה זו תהיה תקפה לבחינת יהלומים בשווי מינימלי של 50,000 דולר.

 

ההחלטה תכנס לתוקף ביום 01.05.2018 ותהיה תקפה עד ליום – 31.10.2018 .

 

לקראת תום תקופה זו יבחן המפקח על היהלומים את השפעתה של ההחלטה על שוק היהלומים לרבות ההכבדה הנוצרת על תהליך הפיקוח ויחליט אם להאריך את תוקפה של ההחלטה לפרק זמן נוסף.

 

בברכה,

דני טל,

המפקח על היהלומים

משרד הכלכלה והתעשייה

 

 תגיות: יהלום, יהלומי גלם, יהלומים מלוטשים, בורסת היהלומים

עוד כתבות שיעניינו אותך