דלג לתוכן המרכזי
the israel diamond industry logo

תנאי שימוש

תנאי שימוש מכון היהלומים הישראלי

עודכן לאחרונה: 26 אפריל, 2015

 

מכון היהלומים הישראלי (חל”צ) (להלן: “מפעיל הפורטל”, “מכון היהלומים הישראלי”, “אנחנו” או “החברה”) מברך אותך (להלן: “המשתמש” או “אתה”) על השימוש באתר האינטרנט iditmp.com (לרבות דומיינים משניים ודומיינים נלווים, אליהם משוייכים תנאי שימוש אלו) ובאפליקציה של מכון היהלומים הישראלי (להלן בהתאמה “האתר”, ו”האפליקציה”).
מכון היהלומים הישראלי הוקם על ידי משרד התעשייה והמסחר בשיתוף המוסדות של ענף היהלומים: התאחדות תעשייני היהלומים והבורסה ליהלומים וכן ההסתדרות והבנקים הפעילים בענף, וזאת כמוסד שלא למטרות רווח. מטרתו לקדם את ענף היהלומים, בארץ ובעולם, ולחזק את מעמד תעשיית היהלומים הישראלית.
תנאי השימוש אשר מפורטים להלן (להלן – “תנאי השימוש”) חלים על השימוש שלך באתר, באפליקציה ושירותים של החברה (אשר יסופקו לך באמצעות האתר ו/או האפליקציה).

 

1. הסכמה לתנאי השימוש

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו/או התקנת האפליקציה ו/או בעצם השימוש באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בעצם רישומך ופתיחת חשבון, הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלה (לרבות התנאים המפורטים ב”מדיניות הפרטיות” של האתר והאפליקציה המופיעה בלינק הבא: ( Ios,אנדרואיד )(להלן ביחד – “התנאים”), אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש בשירותים ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הינך מחויב, באופן מיידי, להימנע משימוש באתר או מגישה אליו ו/או להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שלך ואינך רשאי לעשות כל שימוש שהוא באפליקציה ו/או בשירותים.

שים לב: השימוש באתר, באפליקציה ובשירותים נועד למשתמשים מעל גיל 18 בלבד. אם אינך מעל גיל 18 – אינך רשאי להשתמש באתר, באפליקציה ובשירותים.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

2. האתר, האפליקציה והשירותים

האתר מיועד לשמש את הציבור הרחב, אולם חלק מהשירותים והתכנים באתר וכן השירותים הניתנים דרך האפליקציה, כגון, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זירת הסחר, מיועדים למנויים בלבד. חברי הבורסה ליהלומים (“הבורסה”) והתאחדות תעשייני היהלומים (“ההתאחדות”), בעלי רישיון תקף לעסוק ביהלומים ממנהל היהלומים (הפיקוח) במשרד הכלכלה (“בעלי רישיון”), תכשיטנים, חברי הבורסה לאבני חן וכן יהלומנים ותכשיטנים מחו”ל זכאים להירשם כמנויים באתר וליהנות משירותים ייחודיים. סוג המנוי תלוי בסיווג הנרשם לשירות בהתאם לסיווגים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת.

פרטים בעניין המידע הנאסף עקב השימוש של משתמשים באתר ובאפליקציה מצוי במדיניות הפרטיות של האתר והאפליקציה המופיעה בלינק הבא Ios,אנדרואיד

יתכן כי האפליקציה תהיה זמינה רק למערכות הפעלה מסוימות (למשל IOS). המשתמש רשאי להוריד ולהשתמש באפליקציה רק במכשיר אשר מותקנת בו גרסה מקורית של מערכת ההפעלה, עליה נועדה האפליקציה לפעול. על מנת לפתוח או להשתמש באפליקציה, או כל חלק הימנה, על המשתמש להשיג את כל התוכנות, האמצעים והציוד הדרושים, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית.

שים לב: הרישום כמנוי מותנה בהשלמת תהליך ההרשמה כמפורט בהסכם זה. החברה רשאית שלא לאשר רישומו של פלוני כמנוי לשירותים הניתנים על ידי החברה, וזאת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה המוחלט.

בנוסף, הנך מסכים ומאשר כי אתה עשוי להיות מחויב על ידי צדדים שלישיים עבור שימוש באינטרנט, חיבור לרשת ושימוש בחבילת Data.

האתר ו/או האפליקציה מספקים תכנים שונים כגון פרטי יצירת קשר, קטעי וידאו, טקסטים, קבצים, לוגו, אייקונים, תמונות, נתונים, קישורים, תכנים מיוחדים אחרים, נתונים טכניים, תיעוד, ידע, חומרים, מפרטים, עיצובים, “look and feel” של האתר ו/או האפליקציה, אלגוריתמים, קוד מקור, קוד מכונה, ממשקים, גרפיקה, איורים, ציורים, אנימציות, ותכנים אחרים המוצגים בהם או באמצעותם (להלן, “התכנים”).

(להלן ביחד – “השירותים”).

שים לב: מכון היהלומים הישראלי הינו מפעיל אתר ואפליקציה שמטרתם לספק מידע על ענף היהלומים ומידע שימושי לחברים בענף וכן לאפשר למשתמשים להחליף ביניהם מידע לרבות דרך זירת הסחר. זירת הסחר נועדה לאפשר למנויים לפרסם ביקוש והיצע של יהלומים ואבני חן. עסקאות אינן מתבצעות דרך זירת הסחר ולחברה אין כל אחריות על תוכן המשתמשים לרבות תוכן המודעות המתפרסמות בזירת הסחר. המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים,לרבות זירת הסחר, הינו באחריותו הבלעדית.

המשתמש מסכים ומאשר כי למרות שהחברה מתכוונת להציע לו שירותים שונים באמצעות האתר ו/או האפליקציה, החברה אינה יכולה לוודא באופן מוחלט וחד משמעי כי שירותים אלה יסופקו בחלקם או במלואם למשתמש ו/או יעמדו בציפיותיו.

החברה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים צדדים שלישיים (לרבות ספקי-תוכן), משתמשים ואחרים במדורים ובשירותים השונים באתר ובאפליקציה, לרבות זירת הסחר. התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה. המידע אינו מתפרסם מטעם החברה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. זכור תמיד כי מידע כזה איננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת. מידע של ספקי-תוכן המתפרסם באתר או באפליקציה מוגש כשירות לציבור בלבד.

האתר, האפליקציה והשירותים ניתנים לך “כמות שהם” (“AS IS”). המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים, הינו באחריותו הבלעדית וכי אין לחברה כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בשירותים, לרבות זירת הסחר, לתפקוד האתר, האפליקציה ו/או השירותים. החברה לא תהא אחראית עבור כל נזק שהוא, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך באתר, באפליקציה ו/או בשירותים.

המשתמש מודע ומסכים לכך שהנו האחראי הבלעדי לכל החלטות או פעולות שהתקבלו או נעשו על-ידו כתוצאה ו/או בקשר לשימוש כלשהו באתר, באפליקציה ו/או בשירותים (לרבות, בנוגע לכל אינטראקציה בין המשתמשים במסגרת האתר ו/או האפליקציה, לרבות אינטראקציה בין משתמשים לספקי שירותים שונים), פעולות הקשורות לביצוע תשלומים, מסחר ביהלומים וכו’).

המשתמש מסכים ומאשר כי השירותים עשויים לכלול תכנים פרסומיים מעת לעת, אשר יפורסמו על ידי המשתמשים או על ידי צדדים שלישיים לרבות פרסום על ידי מנויים של מלאי יהלומים ואבני חן שברשות המנוי. תכנים אלה הנם באחריותו הבלעדית של המפרסם, ולא תהא לחברה כל אחריות וחבות בהקשר זה. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי לחברה אין כל חובה ויכולת לאמת את הנתונים המוצגים בתכנים אלה.

 

3. קטינים

על מנת להשתמש באתר ו/או באפליקציה, עליך להיות מעל גיל 18. אנו שומרים את הזכות לדרוש מהמשתמשים הוכחה של גילם בכל עת, על מנת שנוכל לוודא שקטינים מתחת לגיל 18 אינם משתמשים באתר ו/או באפליקציה. במידה ונודע לנו כי אדם מתחת לגיל 18 משתמש באתר ו/או באפליקציה, נאסור ונמנע ממנו מלהיכנס לאתר ו/או לאפליקציה ונעשה את כל המאמצים למחוק כל מידע אישי לגביו (כפי שמונח זה מוגדר במדיניות הפרטיות שלנו בלינק הבא)

 

4. רישום לשירות והחשבון שלך

בעת הרישום תתבקש למסור פרטים אישיים, לדוגמה: שם, מספר חבר בבורסה או בהתאחדות, כתובת ודרכי ההתקשרות איתך וכן פרטים מלאים של המורשים לפעול מטעמך. הנך מתבקש להקפיד כי הפרטים נכונים, מדויקים ומלאים ולאשר את נכונותם והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בקשר עם יצירת המנוי.

פרטים שגויים עלולים למנוע את רישומך כמנוי ואף לסכל את יכולתה של החברה ליצור קשר עמך. הקפד, איפוא, למסור בתהליך ההרשמה פרטים מדויקים, נכונים ועדכניים. במקרה של שינוי פרטים תוכל לעדכנם באמצעות דף פרטים אישיים, במוקד הטלפוני בטלפון 054-3452913 או באמצעות דואר אלקטרוני support@iditmp.com. האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטים שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד. שחזור שם המשתמש והסיסמה יכול גם הוא להתבצע בפנייה טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני כמפורט לעיל.

לשם הכניסה כמנוי לאתר או לאפליקציה יש להשתמש בשם המשתמש והסיסמה האישיים שלך, שנציג החברה מסר לך, או שנבחרו על ידך, בהתאם להנחיות מפעיל הפורטל כפי שתהיינה מעת לעת. מפעיל הפורטל רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

חל איסור מוחלט על מסירת שם המשתמש והסיסמה לצדדים שלישיים. שמור על שמות המשתמש והסיסמאות בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהן. הקפד להחליף את הסיסמאות בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות. זכור: ככל שתחליף את הסיסמאות לעתים תכופות יותר, כך תטיב את ההגנה על המידע שלך.

האחריות לכל שימוש שייעשה בחשבונך (לרבות בחשבונות של עובדיך או מי מטעמך שנפתחו לבקשתך) – בין אם כתוצאה ממסירת פרטיך לצד שלישי כלשהו ובין אם לאו – חלה עליך ומפעיל הפורטל לא יישא בכל אחריות או חבות עקב שימוש כאמור. היה וסברנו, בתום לב, כי הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך הנך חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית.

לכל משתמש האפשרות להקים חשבון אחד בלבד, והקמת חשבונות נוספים אסורים בהחלט.

אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך לדווח לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. החברה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לעמוד בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. במקרים האמורים, יתכן כי תחוב בנזקים שנגרמו לחברה או לאחרים.

מידע נוסף הנוגע לרישום ולמידע שנאסף עקב הרישום ויצירת החשבון מצוי במדיניות הפרטיות של האתר והאפליקציה בכתובת: Ios,אנדרואיד

 

5. הפסקת מנוי

בכל עת הנך רשאי לבטל את מנוייך לשירותים. תוכל לעשות כן על-ידי משלוח הודעה בכתב לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני או בפקס 03-6123793. במידה ותידרש לאשר את הודעת הביטול בדואר אלקטרוני חוזר, עליך לעשות כן כתנאי מוקדם לביטול המנוי. הפסקת המנוי תכנס לתוקף ביום העסקים הראשון בחודש הקלנדרי העוקב למועד ההודעה.

בכל עת רשאית החברה לבטל את מנוייך לשירותים. ביטול מנוי יכול שייעשה מכל טעם שהוא והחברה לא תידרש לתת הסבר להחלטתה. הודעה על הפסקת המנוי תשוגר אליך בדואר אלקטרוני והיא תכנס לתוקפה במועד שייקבע בה. הודעה כאמור יכול שתכנס לתוקפה באופן מיידי.

שים לב: ביטול המנוי עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים (לרבות תוכן המשתמשים שיצרת ולמאפיינים אחרים שעיצבת במסגרת המנוי) והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.

 

6. הודעות והתראות

השירותים עשויים לכלול קבלת הודעות PUSH, מסרונים, הודעות דואר אלקטרוני, התראות ברשתות החברתיות אחרות או התראות אחרות מהחברה, והנך מסכים בזאת לקבלת כל אלה (הודעות PUSH ישלחו למשתמש לאחר שהמשתמש הסכים באופן אקטיבי לקבל הודעות אלה). המשתמש רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות PUSH מהחברה על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הנייד שלו.

הודעות והתראות עשויות להישלח אליך בין היתר, אך לא רק, במקרים הבאים: התראות פעילות כלליות, לרבות התראות חשובות הקשורות במשתמש, בחשבון, באבטחה ופרטיות.

 

7. התחייבות המשתמש

כתנאי לשימושך באתר, באפליקציה ו/או בשירותים הנך מציג ומתחייב כלפי החברה כי:

· לא תפר את התנאים בהסכם זה; ו-

· הינך בעל הכשירות המשפטית להיכנס להסכם זה ולקיים התחייבויותיך לפי הסכם זה כמיטב יכולתך; ו-

· הפרטים שמסרת בעת רישומך כמנוי לשירותים, ככל שנרשמת כמנוי, הינם נכונים, מדויקים ומלאים; ו-

· הפרטים שתכלול בתוכן משתמשים לרבות בזירת הסחר, הינם נכונים מדויקים ומלאים; ו-

· בביצוע הסכם זה אינך מפר הסכם שהינך מחויב בו על פי דין כלפי צד שלישי.

 

8. שימושים אסורים

ישנן התנהגויות מסוימות אשר אסורות לחלוטין במסגרת השימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים. אנא קרא בקפדנות את האיסורים המופיעים להלן. אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות להלן עלול (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר, לאפליקציה ו/או לשירותים ובנוסף עלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה ו/או שאינה הולמת את מטרת השימוש באתר; (ב) להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®), והנך מצהיר ומתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה; (ג) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, “עכביש” “spider”, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ד) לפגוע או לשבש בפעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ה) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות השירותים או החברה; (ו) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר ו/או האפליקציה; (ז) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמש על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או לאפליקציה; (ח) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (ט) לעשות כל שימוש בתוכן בכל אתר ו/או אפליקציה אחרים או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (י) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר ו/או האפליקציה ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש; (יא) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ו/או לאפליקציה; (יב) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן; (טו) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר ו/או לאפליקציה או לתוכן, כל וירוס, “תולעת”, סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טז) להפר אי אלו מהתנאים.

 

9. זכויות קניין רוחני ומתן רישיון

האתר, האפליקציה, השירותים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם (למעט תוכן המשתמשים, כפי שמונח זה מוגדר להלן), לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, מוניטין, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים (כולל ה-look and feel של האתר, האפליקציה ו/או השירותים), מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, טכנולוגיה, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור , קוד מכונה, קבצים, ממשקים, ממשק גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן ביחד: “הקניין הרוחני”) שייכים ו/או ניתנים ברישיון לחברה ומוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות תחת דיני מדינת ישראל ודינים אחרים. אלא אם כן הותר במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע “הנדסה הפוכה”, לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמך או על-ידי מישהו מטעמך בכל אופן שהוא.

החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באתר ו/או באפליקציה על גבי מחשב ו/או מכשיר נייד שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה. אין בתנאים אלה בכדי להעביר אליך כל זכות באתר, באפליקציה או בקשר אליהם, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בהם בהתאם לתנאים אלה.

במידה ותספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתר או האפליקציה (“פידבק”), החברה תהיה זכאית לקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים והשירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, והחברה תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישורך, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק לך כל תמורה שהיא. אתה מאשר כי פידבק כאמור יחשב כלא סודי. כמו כן, הנך מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון כאלה ואחרים אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספות בקשר למוצריה ו/או לשירותיה הכוללים או המשלבים את הפידבק.

לחברה אין חובה לספק עדכונים, שדרוגים או גרסאות חדשות של האפליקציה תחת תנאים אלו.

 

10. סימני מסחר ושמות מסחר

השם “פורטל ענף היהלומים הישראלי”, שם החברה והסמלים המסחריים ושאר המזהים הקניינים בהם משתמשת החברה בקשר עם האתר, האפליקציה ו/או השירותים וכן שם המתחם (Domain name) של האתר (“סימני מסחר של החברה”), הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות סוגים שונים של לוגו) שיכולים להופיע באתר, באפליקציה ו/או בשירותים שייכים לבעליהם (“סימני מסחר של צדדים שלישיים”). כל סימני המסחר של צדדים שלישיים מופיעים באתר ו/או באפליקציה למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד והינם שייכים לבעליהם. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן עלייך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו אלא אם כן שימוש כזה הורשה באופן מפורש בתנאים.

 

11. קישורים לאתרי צד שלישי

קישורים מסוימים המופיעים באתר ובאפליקציה מאפשרים למשתמשים לעזוב את האתר ו/או האפליקציה ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה. אתרים ושירותים מקושרים אלה אינם בשליטת החברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; החברה אינה אחראית לזמינותם, אינה מאשרת ואינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אלה והאינטראקציות שלך עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותך ועל חשבונך בלבד. החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. כמו כן, הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושך או הסתמכותך על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לך לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביך.

 

12. מדיניות הפרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו משתמשים באתר, באפליקציה ו/או בשירותים. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות של האתר והאפליקציה המופיעה בלינק הבא: הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר העברת ו/או הנגשת לחברה בהתאם למדיניות הפרטיות. אם בכוונתך להיכנס ו/או להתחבר ו/או להשתמש באתר או באפליקציה, עליך לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותתעדכן בה מעת לעת.

 

13. זמינות האתר, האפליקציה ו/או השירותים

זמינות ופונקציונאליות האתר, האפליקציה, ו/או השירותים הניתנים במסגרתם תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתר ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר, האפליקציה ו/או השירותים יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר, האפליקציה ו/או השירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. הנך מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתר ו/או האפליקציה לפעול או להיות נגיש, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד’). היה ותידרש תחזוקה לאתר ו/או לאפליקציה באופן אשר ישפיע על זמינותם, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.

 

14. תוכן משתמשים

האתר ו/או האפליקציה מאפשרים למשתמשים להעלות, לפרסם, לחלוק יצירות העשויות להיות מוגנות בזכויות יוצרים כגון עיצובים, אנימציות, יצירות ספרותיות, טקסטים, איורים, תמונות, שמות מותגים, מצגות וכל מידע קנייני אחר, לרבות תיאור מפורט של מלאי היהלומים ו/או אבני החן שברשות המנוי (“תוכן משתמשים”). בנוסף האפליקציה מאפשרת למשתמשים לפרסם את התוכן אותו מעלה המשתמש גם בקבוצת הפייסבוק המיועדת ליהלומנים ישראלים. אנא ודא כי שימושך באתר ו/או באפליקציה מכבד את הזכויות הקנייניות (לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות) של בעלי תוכן המשתמשים אותו העלית לאתר ו/או לאפליקציה או שיתפת בקבוצת הפייסבוק המיועדת ליהלומנים ישראלים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, עלות או הוצאה העלולים להיגרם לך כתוצאה מהעלאת תוכן משתמשים או בקשר להעלאה כאמור.

הנך מסכים ומאשר כי אתה נושא באחריות בלעדית לתוכן משתמשים שאתה מעלה באמצעות השימוש באתר ו/או באפליקציה ולהשלכות השימוש בתוכן זה על ידי החברה ועל ידי צדדים שלישיים.

בעת שאתה מעביר לחברה תוכן משתמשים אשר יוצג באמצעות שימוש באתר ו/או באפליקציה עליך להקפיד שתוכן משתמשים זה יהיה חוקי. בין השאר ועל דרך ההדגמה בלבד, אין להציג באמצעות שימוש באתר ו/או באפליקציה את תוכן המשתמשים הבא:

· כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות העתקת ו/או הפצת מלאי יהלומים ו/או אבני חן שאינו ברשותך;

· כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות- זכויות יוצרים וסימני מסחר; כל תוכן היוצר סיכון לבטיחותו, ביטחונו או בריאותו של אדם;

· כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם, או כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם (ובלבד שמידע זה נמסר או פרסומו אושר על ידי הגורם המוסמך על פי דין להעלאות תוכן שכזה);

· כל תוכן בלתי חוקי, לרבות תוכן המהווה לשון הרע, או הפוגע בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב;

· כל תוכן המציג קטינים באופן מיני.

· כל תוכן בעל אופי פורנוגרפי או בעל אופן מיני בוטה, או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח או פוגע ברגשות הציבור;

· כל תוכן שיש בו או שהוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

· כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

· כל תוכן המפרסם סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

· כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

· כל מידע העלול להטעות צרכן או עוסק באבני חן ויהלומים;

· כל תוכן האסור לפי דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט, או לפי תנאי שימוש אלה;

· כל תוכן המביע או מרמז באופן שקרי כי תוכן כאמור הינו בחסות או מקודם על ידי החברה, או שיש בו זדון או תרמית מכל בחינה אחרת.

נוסף על האמור לעיל ולמען הסר ספק, ה”שימושים האסורים” המפורטים לעיל, בסעיף 7, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תוכן המשתמשים.

הנך מסכים ומאשר כי תוכן המשתמשים אשר הנך מעלה לאתר ו/או לאפליקציה יחשב למידע שאינו סודי ויהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ו/או האפליקציה או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות שיבוצעו אליך, לרבות בקשות לסחר ביהלומים ו/או אבני חן, ובדיקת זהות הצד המבקש להתקשר עמך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

לחברה אין כל חובה לבחון, לשנות או לנטר תוכן משתמשים. יחד עם זאת, החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את תוכן המשתמשים לפני ואחרי פרסומם באמצעות האתר ו/או האפליקציה, לסרב להציג באמצעות האתר ו/או האפליקציה תוכן משתמשים, לשנות או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן משתמשים שהעברת לחברה, לרבות תוכן משתמשים באתר האישי של המנוי, אם הפרת את התנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים, במשתמשי האתר, האפליקציה והשירותים, בחברה או במי מטעמה, או מכל סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתה המלא של החברה. במקרה זה, החברה תהיה רשאית גם למנוע ממך להעלות ולהציג באמצעות האתר ו/או האפליקציה תכנים נוספים. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין ואינן מחייבות אותה לנטר את תוכן המשתמשים אשר זמין באתר ו/או באפליקציה.

החברה עשויה ליצור הגבלות לשימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות הגבלות בדבר גודל ונפח אחסון הזמינים לתוכן משתמשים, לרבות באתר האישי של המנוי.

הינך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, את תוכן המשתמשים אותו אתה מעלה לאתר ו/או לאפליקציה. החברה לא תישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה מאובדן תוכן המשתמשים.

לחברה מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט איזה תוכן משתמשים יוצג, משך הזמן בו יוצג, מה יהיה מיקומו ועיצובו וכל עניין אחר הקשור בפרסומו במסגרת האתר ו/או האפליקציה והיא איננה מתחייבת שתוכן משתמשים מסוים יתפרסם בכלל, או למשך תקופה מסוימת כלשהי.

תוכן משתמשים הנמסר לפרסום על ידי המשתמשים אינו מבטא את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומו כל ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל פרסום כאמור אינו מהווה חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת יהלומים ואבני חן.

אתה מסכים כי הינך האחראי הבלעדי לתוכן המשתמשים שהינך מעלה לאתר ו/או לאפליקציה ולהשלכות העלאתו אליהם. החברה לא תישא בכל אחריות לשימוש של צדדים שלישיים (לרבות משתמשים) בתוכן המשתמשים אותו תעלה לאתר ו/או לאפליקציה.

באחריות המשתמש להשיג את כל ההסכמות הנדרשות תחת כל דין חל לגבי מידע אישי של צדדים שלישיים אשר נכלל בתוכן המשתמשים אותו המשתמש מעוניין לשתף עם החברה ו/או במסגרת השירותים, ולעמוד בכל דרישות הדין החלות בקשר לתוכן כאמור. החברה אינה אחראית לכל שימוש כאמור ולא תישא באחריות כלשהי בהקשר זה.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הוצאה אשר יגרמו למשתמשים כתוצאה מהעלאת תוכן משתמשים לאתר ו/או לאפליקציה ו/או בקשר עם העלאת תוכן כאמור.

החברה אינה מתחייבת כי למסרים שתפרסם תהיה היענות. החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עסקאות שיבוצעו בינך ובין מנויים אחרים. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידך.

במידה והנך סבור כי תוכן המשתמשים הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פעל בהתאם להוראות המופיעות תחת הכותרת “נוהל הודעה והסרה” להלן.

 

15. זכויות בתוכן משתמשים

כשאתה מעביר לחברה תוכן משתמשים אשר יוצג באמצעות השימוש באתר ו/או באפליקציה, אתה מצהיר ומאשר שאתה בעל כל זכויות הקניין הרוחני בהם או כי קיבלת (ותמשיך להחזיק) בכל הרישיונות, הזכויות, וההסכמות הדרושות מבעלי תוכן המשתמשים. כמו כן, הינך מצהיר כי תוכן המשתמשים אינו מפר כל זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות. אתה מוותר בזאת באופן מפורש על הזכות המוסרית שעשויה להיות לך בתוכן המשתמשים.

החברה אינה מקבלת בעלות בזכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמשים שהמשתמשים מעלים לאתר ו/או לאפליקציה. עם זאת, אתה מעניק לחברה רישיון חינם, כלל-עולמי, לא בלעדי, בלתי ניתן לביטול וניתן להעברה להשתמש, להעתיק, להפיץ, להכין יצירות נגזרות, ולבצע ברבים את תוכן המשתמשים. רשות השימוש של החברה בתוכן זה אינה מוגבלת לשימושים פרטיים והיא כוללת גם כל שימוש מסחרי שהוא, לפי שיקול דעתה המוחלט.

מסירת תוכן משתמשים לפרסום באמצעות האתר ו/או האפליקציה אינה מחייבת את החברה לפרסם או להוסיף לפרסם תוכן משתמשים זה באתר ו/או באפליקציה. החברה אינה מתחייבת, איפוא, שמידע שמצאת או פרסמת באתר ו/או באפליקציה במועד מסויים ימשיך להתפרסם גם בהמשך. כשאתה מעביר לחברה תוכן משתמשים אשר יוצג באתר ו/או באפליקציה אתה מסכים ומאשר שהחברה יכולה לעשות כל שימוש סביר במידע האישי והמזהה הכלול בתוכן המשתמשים במסגרת פעילותה של החברה ועל מנת לקדם את מטרותיה.

 

16. נוהל הודעה והסרה

הנך רשאי לפנות לחברה בדואר אלקטרוני ולבקש מחיקת כל חומר שמסרת אתה לפרסום. החברה תשתדל למלא אחר בקשתך, אולם היא אינה מתחייבת להיענות בכלל, או בתוך פרק זמן מסוים. ידוע לך כי קיימות נסיבות שימנעו מחיקת חומר לפי בקשתך – לדוגמה, אם פרסמת מסר בקבוצת-דיון שאחריו פורסמו מסרי-תגובה על-ידי אחרים.

במידה ומוצגים באתר ו/או באפליקציה תכנים ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך, לרבות זכויות יוצרים שלך ו/או פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או בלתי הולמים ו/או מהווים דיבה ו/או מכילים פורנוגרפיה, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירם (לכתובת הדואר הבאה support@isarelidiamond.co.il תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותייך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. כפי שצוין לעיל, מאחר והחברה אינה מתחייבת לנטר את התכנים המועלים לאתר ו/או לאפליקציה על ידי המשתמשים, אזי החברה לא תוכל לדעת כי מפורסם בהם תוכן מפר מבלי שתיצור עמנו קשר. החברה לא תהיה אחראית לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

 

17. פרסומים מסחריים

החברה או כל מי שיקבל היתר ממנה – והם בלבד, רשאים לפרסם באתר /או באפליקציה ובשירותים הנלווים להם מידע ומסרים מסחריים מטעמו או מטעם צד שלישי, לרבות מודעות פרסומת, סמלים מסחריים, קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לעמודים אחרים באתר ו/או באפליקציה, מודעות-חלון קופצות (PopUp windows), “באנרים”, או כל פרסום בכל דרך אחרת – והכל בכפוף לתנאים ולמגבלות שתציב החברה.

אין למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל מסר, תוספת או מודעה בכל דרך או אמצעי. החברה תהיה רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל מידע מסחרי, מסר, מידע, תוספת או מודעה שהתפרסמו באתר ו/או באפליקציה בניגוד להוראות הסכם זה.

האחריות לתוכן המידע והמסרים המסחריים שאינם מטעמה של החברה חלה על הגורמים המפרסמים בלבד. שילוב המידע והמסרים המסחריים באתר ו/או באפליקציה אינו מהווה המלצה או עידוד של החברה לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים למכירה.

18. תיקון שגיאות

אף כי בתהליך פרסום הידיעות והתכנים באתר ו/או באפליקציה נעשה מאמץ להקפיד על מהימנות העובדות והנתונים, מטבע הדברים, יתכנו גם טעויות בפרסום, בין היתר בשל העובדה שחלק מהתכנים מקורם בצדדים שלישים. אם אתה סבור שפרסום כלשהו באתר ו/או באפליקציה שגוי, נא הודיענו לכתובת support@iditmp.com

 

19. שירותים למנויים

השירותים האינטראקטיביים מפורטים להלן מוצעים למנויי האתר ו/או האפליקציה. החברה רשאית להוסיף או לגרוע או לשנות מעת לעת שירותים אלה ואחרים שיתווספו, לחדול מאספקתם או להציעם לחלק מהמנויים, או לכלל המשתמשים באתר ו/או באפליקציה, לפי שיקול דעתה המוחלט.

א. אזור אישי

החברה רשאית לאפשר לך להקים ולהחזיק באתר ו/או באפליקציה אזור אישי משלך. זכותך להקים, לנהל ולהחזיק את האזור האישי כפופה לכך שתעמוד בכל עת בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה. במידה ולא תקיים איזה מהתנאים ומהמגבלות, תהיה החברה רשאית לבטל הסכם זה, למחוק את האזור האישי שלך, כולו או חלקו, או למנוע את הגישה אליו. בכל מקרה כאמור אין על החברה חובה לשמור גיבוי של האתר האזור האישי שלך.

ב. לוחות מודעות ומידע כלכלי

באתר ו/או באפליקציה יכול להתפרסם מידע כלכלי ופיננסי אשר מקורו בצדדים שלישיים ובהם מנויים אחרים. מידע זה מתפרסם, בין היתר, בלוחות מודעות אלקטרוניים, פורומים, מודעות, וכדומה אשר מספקים מקום למפגש בין מנויים לבין לקוחות בכוח (מנויים ושאינם מנויים) המעוניינים בביצוע עסקאות באבני חן, ביהלומים מלוטשים וגולמיים, בציוד מקצועי, במשרדים וכיו”ב. החברה אינה מוכרת או מספקת סחורה, נכסים או טובין כלשהם. החברה מעמידה את לוחות המודעות כשירות לעידוד המסחר בין הצדדים בלבד. כל עסקה, שמקורה במידע המתפרסם באתר ו/או באפליקציה, תבוצע ישירות בין הצדדים – שלא באמצעות האתר ו/או האפליקציה או החברה ובלא כל מעורבות כלשהיא מצידה.

האחריות למהימנותו, עדכניותו ודיוקו של כל מידע כאמור חלה אך ורק על מי שמסר אותו לפרסום ולא על החברה. החברה אינה יכולה לבחון ולא תבחן את הגורמים המציעים סחורה באתר ו/או האפליקציה, כשירותם הכספית, עיסוקם בפועל, ניסיונם, אמינותם, טיב ומחיר הסחורה המוצעת על ידהם או כל פרט אחר הקשור בהם.

כמנוי לשירותי החברה הנך רשאי להציע בכל עת סחורה נכסים וטובין בפורטל ובלוחות המודעות שבאתר ו/או האפליקציה. פרסום הצעתך מותנה במסירת פרטים חיוניים בקשר לטובין המוצעים (שדות חובה). הנך רשאי, כמובן, להוסיף פרטים נוספים בשדה המתאים. כל הפרטים הנוספים שימסרו על ידך יפורסמו באופן אוטומטי. לפיכך אם אינך מעוניין בפרסום פרטים נוספים כלשהם – נא הקפד לא להזינם אל המערכת. אין לכלול בפרסומים אותם את מעלה למערכת צרופות. הנך מתבקש לוודא כי הפרטים שמסרת הינם מלאים נכונים ומדויקים. ככל שאתה מוסר מידע כזה לפרסום, חלה עליך החובה לעדכנו בהקדם ולמוחקו בעת כאשר שוב אינו רלבנטי. החברה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל פרסום מבלי שתהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה.

עיצוב המודעה,מיקומה, פרסומה, תדירות הפרסום יקבעו על-ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ג. קבוצות דיון – פורומים

בנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה –

· אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע, פניות או פרטים שאינם תואמים את הנושא המוגדר של קבוצת הדיון.

· אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע, מסר או פרטים המהווים חומר אסור כהגדרתו בתנאים אלה.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם כל הודעה אשר לדעתה מפרה איזה מהוראות תנאים אלה או למחוק כל הודעה כזאת, גם אם כבר פורסמה – זאת גם ללא כל הודעה מוקדמת. האמור לעיל אינו מחייב את החברה לפקח על תוכנן של הודעות, מראש או בדיעבד, והוא נועד למקרה שתשומת לבה תופנה להודעה המפרה בעליל ובאופן ברור את דיני מדינת ישראל או כללי השימוש באתר ו/או באפליקציה.

תשובות שיתקבלו בקבוצות הדיון לשאלות שבמומחיות (כדוגמת: משפטים, ציוד מקצועי, הערכות שווי, מימון, ביטוח, וכיו”ב) אינן מהוות עצה מקצועית. חובה לזכור: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. קבוצות הדיון אינן מהוות תחליף לייעוץ כזה.

כגורם המספק אזורים אינטראקטיביים כאמור לעיל לנוחות המשתמשים, החברה אינה אחראית לכל הצהרה, מצג, או תוכן משתמשים המועלה באלה.

כל שימוש באזורים האינטראקטיביים (או בחלקים אחרים של האתר ו/או האפליקציה) תוך הפרה של ההגבלות המופיעות בתנאי שימוש אלה, מהווה הפרה של התנאים ועשויה להוביל, בין היתר, לאיבון או להשהיית זכויותיך להשתמש באזורים האינטראקטיביים ו/או באתר ו/או באפליקציה.

 

20. הסרת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האתר, האפליקציה והשירותים ניתנים למשתמשים “כמות שהם” (AS IS). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד: “נציגי החברה”), אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות לך זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה.

החברה אינה מתחייבת (א) כי האתר האפליקציה והשירותים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מוירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי היא תתקן כל שגיאות, תקלות או פגמים באתר ו/או באפליקציה, ו/או (3) כי תוצאות השימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים יעמדו בדרישותיך או ציפיותיך.

החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. החברה לא תהיה אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך או של מי מעובדך, או כל שימוש לרעה במידה זה ובלבד שנקטה באמצעים סבירים להגנה על המידע באתר ו/או באפליקציה.

לחברה אין כל אחריות לכל שירות שניתן על ידי אדם או גוף שאינו החברה.

שים לב: הינך מודע ומסכים לכך שאתה האחראי הבלעדי לכל החלטות או פעולות שהתקבלו על-ידך כתוצאה או בקשר לשימוש כלשהו באתר, באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זירת הסחר. השימוש באתר, באפליקציה, בשירותים ו/או בתכנים ו/או בתוכן המשתמשים הינם באחריותך הבלעדית.

החברה אינה אחראית לטיב או איכות תוכן המשתמשים המוצע באתר ו/או באפליקציה לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוכן משתמשים המופיע בזירת הסחר, וכי הינו מדויק ונקי מטעויות.

החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לשימוש בתוכן המשתמשים , לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוכן משתמשים המופיע בזירת הסחר, אשר זמין באמצעות שימוש באתר ו/או באפליקציה, או לנזק והוצאה הנובעים משימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בתוכן המשתמשים.

החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לנזק והוצאה הנובעים משימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בתוכן המשתמשים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוכן משתמשים המופיע בזירת הסחר. החברה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, ו/או בתוכן המשתמשים בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה.

החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר ו/או באפליקציה יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים או רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד.

הינך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, את תוכן המשתמשים אותו אתה מעלה לאפליקציה. החברה לא תישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה מאובדן תוכן המשתמשים.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

 

21. הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהאתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים והתכנים המופעים בהם, משימושך או מאי-יכולתך להשתמש באתר ו/או באפליקציה או מכל מעשה או מחדל של החברה המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ונציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושך באתר ו/או באפליקציה ו/או השירותים, תוגבל לסכום 100שקלים חדשים בלבד.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

22. שיפוי

הנך מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) כל הפרה מצדך של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדך של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; (ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימושך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים; וכן (ה) תוכן המשתמשים שהועלה על ידך במסגרת השירותים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובתך זו, והמחייב אותך לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. הנך מאשר כי לא תסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

 

23. שינויים בתנאי המנוי ותנאי השימוש

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, תנאי מתנאי המנוי. במקרה זה תתבקש לאשר את התנאים בעת חידוש המנוי והם יחולו עליך ממועד זה ואילך. בלא אישור התנאים החדשים לא תוכל להוסיף ולהשתמש בשירותים המוצעים למנויים דרך האתר ו/או האפליקציה.

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל”תנאי השימוש” בעמוד הבית של האתר בקישור ששמו “תנאי השימוש מעודכנים ליום העלאת העדכון” ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה יתכן והעברת לחברה במסגרת השימוש באתר ו/או האפליקציה. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באתר ו/או האפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

24. שינויים לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר, ללא הודעה מוקדמת ובכל זמן שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, הנך מאשר בזאת כי התכנים עשויים להשתנות או להימחק מהאתר ו/או מהאפליקציה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של פעילות האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים אשר נכללים באפליקציה זו.

 

25. תנאים מיוחדים שקשורים לכללי שימוש של ספקי פלטפורמה צד שלישי

מאחר ואתה יכול להוריד את האפליקציה מפלטפורמה של צד שלישי, מספק שירות או מפיץ (“ספקי פלטפורמה”) השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף לכללי שימוש של ספקי פלטפורמה (“כללי שימוש”). שים לב שכללי שימוש ספציפיים מצוינים להלן אולם כללי שימוש נוספים עשויים לחול, והאחריות היא שלך לבדוק אילו כללי שימוש עשויים להיות רלוונטיים ולחול על השימוש שלך באפליקציה. הנך מתחייב לפעול בהתאם לכללי השימוש כאמור, וכללים אלו החלים על השימוש שלך באפליקציה משולבים כאן על דרך הפניה. במקרה של סתירה בין התנאים המופיעים בתנאי שימוש אלה וכללי השימוש של ספקי הפלטפורמה ביחס למצגים, התחייבויות ומגבלות על השימוש באפליקציה, הגבלת אחריות או כל סעיף אשר מטיל אחריות כלשהי על ספק הפלטפורמה אזי כללי השימוש של ספק הפלטפורמה הרלוונטי יגברו ביחס לספק הפלטפורמה הרלוונטי. אתה מצהיר בזאת כי אינך מנוע מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה מתוקף כל דין שחל עליך או מתוקף כללי השימוש של ספקי הפלטפורמה. כל הורדה ו/או שימוש באפליקציה על ידי גורם המנוע על פי החוקים החלים עליו או כללי שימוש אלו מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה אסורה במפורש.

ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתרכוש מחנות iTunes (להלן – “תוכנה שנרכשה בחנות iTunes”): אתה מאשר ומסכים כי (א) הרישיון המוענק להשתמש באתר ו/או באפליקציה הינו רשיון מוגבל להשתמש בתוכנה שנרכשה בחנות של iTunes על מכשיר נייד עם מערכת הפעלה iOS שבבעלותך או בשליטתך או באמצעות גישה על ידי חשבונות אחרים המשויכים לחשבונך במסגרת תכנית שיתוף משפחתית כמפורט ב App store Terms of Service ו- (ב) הסכם זה נכרת אך ורק בינך לבין החברה, ולא עם Apple, וכי על Apple לא חלה כל אחריות על כל תוכנה אשר נרכשה בחנות של iTunes או כל תוכן אשר נכלל בה. השימוש שלך בכל תוכנה אשר נרכשה בחנות של iTunes חייב להיעשות בהתאם לתנאי השימוש שנקבעו על ידי Apple לרבות אלו המופיעים ב – App Store Terms of Service שהיו בתוקף במועד כריתת הסכם זה.
אתה מאשר כי על Apple לא חלה כל חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לתוכנה אשר נרכשה בחנות של iTunes. בכל מקרה שתוכנה אשר נרכשה בחנות של iTunes לא תעמוד בתנאי האחריות הרלוונטית, אתה יכול להודיע על כך ל – Apple, ו – Apple תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת, אם שילמת, בעד תוכנה אשר נרכשה בחנות של iTunes; במידה המירבית המותרת על פי הדין החל, על Apple לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לתוכנה אשר נרכשה בחנות של iTunes ועל כל תביעה, אובדן, התחייבות, נזק, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בסעיפי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאי השימוש וכל דין אשר חל על החברה כספק של האפליקציה.
אתה והחברה מאשרים כי החברה, ולא Apple, אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לתוכנה אשר נרכשה בחנות של iTunes או בהחזקה ו/או בשימוש שלך בכל תוכנה אשר נרכשה בחנות של iTunes, לרבות, בין השאר, אך לא רק: (א)תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; (ב) תביעות כי התוכנה אשר נרכשה בחנות של iTunes אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו – (ג) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנת הצרכן או מחקיקה דומה אחרת; ועל כל התביעות הללו יחולו תנאי שימוש אלה בלבד וכל דין רלוונטי אשר חל על החברה כספק של האפליקציה. אתה מאשר, כי במקרה של תביעה של צד שלישי כי תוכנה אשר נרכשה בחנות של iTunes או ההחזקה או השימוש מצדך בתוכנה אשר נרכשה בחנות של iTunes מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, החברה, ולא Apple, תהיה האחראית הבלעדית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני.
אתה מאשר ומסכים כי Apple, והחברות הבנות של Apple, הן מוטבים של תנאי שימוש אלה, וכי מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאי שימוש אלה, מוקנית ל – Apple זכות (ו- Apple תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלה נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של תנאי שימוש אלה.

 

26. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

האתר ו/או האפליקציה עשויים להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים (“רכיבי צד שלישי”). הינך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-,או בהקשר עם, האתר ו/או האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באתר ו/או באפליקציה והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את האתר, ו/או האפליקציה או כל חלק מהם (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת “קוד פתוח”.

 

27. הפסקת פעילות האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים ו וסיום התנאים

התנאים יישארו בתוקף עד לביטולם כמפורט במסמך זה.

החברה תהא רשאית, בכל זמן, לחסום את גישתך לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים, באופן זמני או לצמיתות, להשהות, או לבטל תוקפו של המנוי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, מכל סיבה שהיא, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם החברה סבורה כי אחד או יותר מהמקרים הבאים נתקיימו: (א) קיים סיכון לאבטחה או לאמינות של הרשת או השרתים של החברה; (ב) השהייה או ביטול נחוצים כדי להגן על זכויות, קניין או האבטחה של החברה, משתמשיה או הציבור; (ג) קיים בסיס לביטול מנוייך; (ד) הפרת את התנאים; (ה) אתה חייב כספים לחברה או לכל תאגיד הקשור בה, ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו ו/או (ו) אנו נדרשים לכך על פי דין. במהלך ההשהיה לא תהיה לך האפשרות להיכנס או להשתמש בחשבונך. היה ונקבע, במסגרת שיקול דעתנו הבלעדי, כי הסיבה להשהיה באה על תיקונה, נשיב לך את הגישה לחשבונך.

לחברה אף תעמוד כל תרופה אחרת מכוח הדין, במידה והחברה זיהתה כי פעילותך או השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים מהווה הפרה של התנאים באופן כלשהו.

במידה ואינך מסכים לתנאים (כפי שהם מתעדכנים מעת לעת), או אינך שבע רצון אם האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים, באפשרותך לסיים את התנאים בכל עת על ידי הפסקת השימוש באתר ובאפליקציה, מחיקת האפליקציה והפסקת השימוש בשירותים. ביטול התנאים יהיה הסעד היחיד אשר יעמוד לרשותך בנסיבות כאמור.

כמו כן, החברה רשאית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים, באופן זמני או לצמיתות, הודעה על הפסקת פעילות האתר ו/או האפליקציה, תימסר, במידת האפשר, שבוע ימים מראש. הינך מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים.

במקרה של סיום התנאים על ידך או על ידי החברה: (א) הרישיון וכל הזכויות שהוענקו לך במסגרת התנאים נפסקים וחדלים להתקיים, באופן אוטומטי; (ב) עליך להפסיק מיידית את השימוש באתר ו/או באפליקציה, למחוק ולהשמיד את כל עותק של האפליקציה בחזקתך או בשליטתך וככל שתידרש לכך, להצהיר על כך בפני החברה; וכן (ג) הסעיפים אשר מטיבם ומטבעם שורדים את סיום התנאים על מנת להשיג את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תנאי השימוש בנוגע לסעיפים הבאים: זכויות קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וההוראות המופיעות בסעיף “כללי”, יישארו בתוקפם גם לאחר סיום התנאים.

 

28. ייצוא

השירותים כפופים לדיני הייצוא של מדינת ישראל, ועשויים להיות כפופים לדיני ייצוא נוספים החלים על המשתמש או בטריטוריה של המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי הוא לא ישלח, יעביר או ייצא את האפליקציה לכל מדינה או יגרום לזמינותה, בניגוד לדינים החלים ובהתאם לקהל היעד אליו מיועדים האתר ו/או האפליקציה.

בנוסף, אתה מצהיר ומתחייב ש: (א) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה “תומכת טרור”; ו – (ב) כי אינך רשום ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים.

 

29. כללי

(א) תנאים אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל-פה בינך לבין החברה. (ב) כל תביעה בקשר לאפליקציה ו/או האתר או לשימוש בהם תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם) ואף לא תחול עליה אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי (ג) כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או באפליקציה או בקשר עם תנאים אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי החברה או בקשר לתנאי שימוש אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו”ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ”ח-1968 יהיה בית משפט שמושבו בעיר תל-אביב. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית המפורט לעיל. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר ו/או האפליקציה או הנוגעת להם, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך. במקרה זה, יועברו כל פרטיך לגורם שיקבל את הזכויות באתר ו/או האפליקציה ואתה מסכים לכך מראש (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

 

30. שאלות

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת support@iditmp.com או למספר הטלפון הבא:054-3452913 אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.