דלג לתוכן המרכזי
שבוע היהלומים הבינלאומי
simplified man
מכרז 1/18
the israel diamond industry logo

מכרז 1/18

מכרז פומבי לביצוע עבודות קבלנות לשיפוץ משרדים

חברת מכון היהלומים הישראלי (חל”צ) מודיעה על עריכת מכרז פומבי מס’ 1/18 לביצוע עבודות קבלנות לשיפוץ משרדים.

 

הרינו לעדכנכם כי מועד הגשת המסמכים למכרז הוארך ליום ד’ ה- 8.8.2018 עד השעה 12:00.

 

על המציע המעוניין להשתתף במכרז למלא את את כל מסמכי המכרז במלואם ולשלשלם לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המכון ברח’ ז’בוטינסקי 1 רמת גן, בניין דימול קומה 3, לא יאוחר מיום   8.8.2018   בשעה 12:00. יודגש כי מציע אשר לא יתקבל ממנו כל מסמכי המכרז מלאים כנדרש במלואם, לא ישתתף במכרז.

 

הודעה על המכרז 1/18

 

הזמנה להצעת הצעות למכרז 1/18

 

הסכם למכרז 1/18

 

נספחים

 

נספחים

 

לפתיחת קבצי הנספחים יש להשתמש ב- win-rar. להורדה חינמית לחץ כאן

קבלו מאיתנו עדכונים חמים

תודה על רישומך

יהלומים קניה / מכירה