דלג לתוכן המרכזי
הדרך שלך למסחר באינטרנט
simplified man
מכרזים
the israel diamond industry logo

מכרזים

מכרזים של מכון היהלומים הישראלי

חברת מכון היהלומים הישראלי (חל”צ) מודיעה על פרסום מכרזים פומביים.

 

הרינו לעדכנכם כי מועד הגשת המסמכים למכרז הוארך ליום ד’ ה- 8.8.2018 עד השעה 12:00.

 

על המציע המעוניין להשתתף במכרז למלא את את כל מסמכי המכרז במלואם ולשלשלם לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המכון ברח’ ז’בוטינסקי 1 רמת גן, בניין דימול קומה 3, לא יאוחר מיום   8.8.2018   בשעה 12:00. יודגש כי מציע אשר לא יתקבל ממנו כל מסמכי המכרז מלאים כנדרש במלואם, לא ישתתף במכרז.

 

מכרז מספר 1/18  לשיפוץ משרדים בבניין יהלום

 

קבלו מאיתנו עדכונים חמים

תודה על רישומך

יהלומים קניה / מכירה