דלג לתוכן המרכזי
simplified man
מדיניות הפרטיות של אתר מכון היהלומים הישראלי
the israel diamond industry logo

מדיניות הפרטיות של אתר מכון היהלומים הישראלי

מדיניות פרטיות – מכון היהלומים הישראלי

עדכון אחרון 26.4.15

אנו, מכון היהלומים הישראלי (חל"צ) (להלן: "מפעיל הפורטל", "מכון היהלומים הישראלי", "אנחנו" או "החברה") מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר שלנו שכתובתו iditmp.com (לרבות דומיינים משניים ודומיינים נלווים אליהם משויכים תנאי שימוש אלו) (להלן: "האתר") ובאפליקציה שלמכון היהלומים הישראלי (להלן: "האפליקציה" וביחד "השירותים") ומחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו במסגרת האתר ו/או האפליקציה. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר ו/או האפליקציה. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק הבא (להלן: "תנאי השימוש") אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

 

שים לב: השימוש באתר ו/או האפליקציה נועד למשתמשים מעל גיל שמונה עשרה (18) בלבד. אם אינך מעל גיל שמונה עשרה (18) – אינך רשאי להשתמש באתר ו/או האפליקציה.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

 

1. הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה או ההתחברות לאתר ו/או האפליקציה או בעצם השימוש באתר ו/או האפליקציה אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) ולעיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה או מהתחברות או משימוש באתר, וכן הינך מחויב להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שלך.

 

2. איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר ו/או האפליקציה:

א. הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש באתר ו/או האפליקציה, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר ו/או באפליקציה, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך,מיקום גיאוגרפי המוגדר כברירית מחדל וכיו"ב.

ב. הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.

· המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים קביעת מיקום גיאוגרפי, ולמטרות אבטחה.

· בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך שימוש באתר ו/או האפליקציה. למשל, מידע האישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו במסגרת הליך ההרשמה לאתר בין כמנוי ובין כמתעניין.

המידע להלן נאסף במסגרת הליך ההרשמה: שם, כתובת, דרכי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, מספר חבר בבורסה או בהתאחדות. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ייתכן שבקשר עם אחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף.

· בנוסף, המידע להלן נאסף במסגרת הליך ההרשמה לאפליקציה: מספר הטלפון הסלולארי שלך וגישה לפנקס הכתובות המשויך לטלפון עליו מותקנת האפליקציה.

· תוכן משתמשים אותו תמסור באופן מודע ומרצונך החופשי במסגרת השימוש בשירותים.

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר ו/או האפליקציה.

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים המיועדים לנרשמים בלבד. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את שירותי האתר ו/או האפליקציה וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע (אשר יתכן ויירשם בהתאם לדרישות הדין).

 

3. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים מוסמכים – בשני אופנים:
•באמצעות כניסתך לאתר ו/או האפליקציה ושימושך בו. כאשר אתה מבקר או משתמש באתר ו/או האפליקציה, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך, לרבות מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת בפורטל, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, ועוד.
•אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם החברה בעת ההרשמה לשירותים או בעת מילוי טופס יצירת הקשר.

 

4. מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא-אישי:

· לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר ו/או האפליקציה והשירותים הניתנים במסגרתם.

· כדי לספק את שירותי האתר ו/או האפליקציה.

· כדי לעשות בו שימוש לצרכים אנליטיים ומחקריים, כגון לנתח את העדפות המשתמשים והאופן בו הם עושים שימוש בשירותים (לדוגמא אילו מאפיינים פופולאריים בקרב המשתמשים)

· כדי לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים

אנו משתמשים במידע אישי:

· כדי להתאים, לפתח ולשפר את האתר ו/או האפליקציה והשירותים הניתנים במסגרתו.

· לשם יצירת אזורים אישיים באתר ו/או האפליקציה, כמו בניית אזור אינטרנט אישי למנוי, ועל מנת שאפשר יהיה להתאים את האזורים האישיים להעדפותיך.
•כדי לפרסם את פרטיך ודרכי ההתקשרות איתך ליהלומנים נוספים, לגופים בתחום היהלומנות ולמתעניינים רשומים באתר ו/או באפליקציה בארץ ובעולם, לשם יצירת קשר עמך.
•כדי לאפשר למשתמשים לעשות שימוש בתכונות החברתיות (המפורטות להלן).
•כדי לשלוח הודעות PUSH למכשירך בקשר עם האפליקציה, לאחר שנתת הסכמתך לקבל הודעות PUSH מהחברה. אתה יכול לבטל את ההרשאה לקבל הודעות PUSH על ידי שינויי ההגדרות ביחס להודעות בהתאם להנחיות של מערכת ההפעלה המותקנת על המכשיר עליו מותקנת האפליקציה.
•כדי לשלוח מסרים פרסומיים ו/או ניוזלטר ו/או הצעות מסחריות אחרות למשתמשים רשומים, בין שהחברה עצמה מפרסמת ובין שקיבלה למשלוח מידי מפרסמים אחרים, בין אם על ידינו ובין אם באמצעות צדדים שלישיים עבורנו. מידע זה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים אלו.
•כדי להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש באתר ו/או האפליקציה וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית.
•ליצירת קשר איתך בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה לאתר ו/או האפליקציה (לרבות משלוח מסרונים).
•כדי לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לאינטרנט, הן לצרכי אבטחת מידע והן כדי לדעת את המיקום הכללי של המשתמשים באתר ו/או האפליקציה שלנו.
•כדי לוודא את זהות המשתמש בעת הכניסה לאפליקציה או לחלקים באתר המיועדים למשתמשים רשומים וכן על מנת לטפל בתלונות על אינטראקציות לא ראויות מצד המשתמש ו/או שימוש לא מורשה באתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים.
•לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש הכלליים של האתר ו/או האפליקציה ובתנאי השימוש למנויים.

 

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו בינך ובין החברה (ו) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים המופיעים באתר ו/או האפליקציה והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ז) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ח) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ט) בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלו המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך (י) במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (יא) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה (לרבות צדדים קשורים שלהם, כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; (יב) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמשים; ו/או (יא) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, אנא שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: (Support@iditmp.com) ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים. שים לב כי קיימות נסיבות שימנעו מחיקת חומר על פי בקשתך- לדוגמא אם פרסמת מסר בקבוצת דיון שאחריו פורסמו מסרי תגובה על ידי אחרים. כמו כן, משתמשים יכולים לשמור תוכן שפרסמת על המחשב האישי או המכשיר הנייד שלהם, לרבות בקבצים זמניים, ושמירה זו של תכנים הינה מחוץ לשליטת החברה.

שים לב: אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים. כמו כן, גם לאחר מחיקת תכנים משרתי החברה ישנה אפשרות כי תכנים אלו ישמרו במערכות הגיבוי של החברה לפרק זמן נוסף. כמו כן החברה יכולה לקבל דרישות מרשויות אכיפת החוק להשהות את מחיקת האינפורמציה משרתי החברה ביחס לסוג למידע ספציפי.

 

7. קטינים

על מנת להשתמש באתר ו/או האפליקציה עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שמשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) אינם משתמשים באתר ו/או האפליקציה. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש באתר ו/או האפליקציה, אנו נחסום משתמש זה מלהיכנס לאתר ו/או האפליקציה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע למשתמש כאמור. אנא פנה אלינו לכתובת Support@iditmp.com אם הינך סבור כי אספנו מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18).

 

8. אבטחה

אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר ו/או האפליקציה והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.

יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

 

9. שירותי צדדים שלישיים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת האתר ו/או האפליקציה. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, את Google Analytics, אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובות: www.google.com/policies/privacy/partners/

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

יחד עם זאת, לחברה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

 

10. טכנולוגיות מעקב Cookies))

בעת השימוש באתר ו/או האפליקציה, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). חלק מטכנולוגיות המעקב יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות לאתר ו/או האפליקציה), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר ו/או האפליקציה.טכנולוגיות המעקב מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או האפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ו/או האפליקציה ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר ו/או האפליקציה המחייבים רישום.

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות.

עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר ו/או האפליקציה תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שמרת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר ו/או האפליקציה במקום בטוח.

על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו"ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.

 

11. פרסומות של צדדים שלישיים

מפעיל הפורטל עשוי להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הפרסומות באתר ו/או האפליקציה. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר ו/או האפליקציה, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית, בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקלקת. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר ו/או האפליקציה. לחברות הללו אין גישה ל- Cookies של החברה ולחברה אין גישה ל- Cookies שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר ו/או באפליקציה ולמנוע מהן לשלוח Cookies אל המחשב שלך ולקרוא אותן ממנו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

 

12. תכונות חברתיות

האפליקציה ו/או האתר עשויים לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות (כגון "Like" ו-"Share" של פייסבוק). התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים (להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה או אינם בשליטתה. אם תאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות כאמור, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם. אם אינך מסכים לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות, אל תאפשר לאפליקציה ו/או האתר שלנו ליצור עמן קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה (במקרה זה, קח בחשבון כי לא תוכל ליהנות מכל השירותים אשר האפליקציה ו/או האתר שלנו מציעים). עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, החברה תהיה רשאית למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך (ולהיפך) על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל שלך במדיה החברתית. באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול עוגיות ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות. השימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. אתה מבין ומסכים כי כאשר אתה משתף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, תכניך עשויים להפוך לציבוריים וכי אחרים עשויים לפרסם אותם.

כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

 

13. העברת נתונים בינלאומית

החברה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

 

14. מידע פרסומי

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה ושירותים של צדדים שלישיים שהנם שותפים עסקיים של החברה וכדי שנוכל לשלוח לך מידע שיווקי ופרסומי, אשר יועברו אל כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך. באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת Support@iditmp.com או לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הדואר האלקטרוני הנשלחות אליך.

 

15. שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ו/או האפליקציה ומהמידע הנאסף במסגרתן, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או נשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שנמסרה לנו במסגרת השימוש באתר ו/או האפליקציה. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתרנו ו/או באפליקציה או נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר ו/או האפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

 

16. שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה Support@iditmp.com אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.