mirny mine art 2541462

מכרה יהלומים

מכרות יהלומים שונים בצורתם ממכרות פחם או מרבצים אחרים, כגון נחושת ובדיל. אלו משתרעים לרוחב. למכרות יהלומים לעומת זאת, יש צורה שונה ומיוחדת הוא נראה כבור צר חודר עמוק לבטן האדמה. מבנה המכרה עוקב אחד מרבץ היהלומים. הוא מקביל לפיר אנכי של שריג לבה וולקנית שהתקשתה, הנושאת בתוכה יהלומים . צורת הפיק אנכית הוא יוצא מבטן האדמה כצינור ששטח פניו צר, יחסית.
הפיר האופייני הראשון התגלה בשנת 1871, במכרה היהלומים הראשון בדרום אפריקה, בקימברלי, אשר כונה בשם הבור הגדול (The Big Hole).
מכרות יהלומים נמצאים במדינות שונות באפריקה ובאזורים אחרים, מסיביר שברוסיה עד ברזיל, אוסטרליה וקנדה. ברוב המכרות מופיע המבנה היסודי של שריג אדמת הלבה, הפורץ ממעמקי האדמה, ונושא בחובו יהלומים, אשר נוצרו לפני מאות מיליוני שנים. מהמכרה מופקת עפרה המכילה בתוכה את יהלומי גלם. היא מועברת למפעל הפרדה שתפקידו להפריד את היהלומים מהעפרה.

באדיבות: שלום ליסיצקי, מחבר הספר יהלומית מדוברת

כתבות נוספות בנושא

דילוג לתוכן