דלג לתוכן המרכזי
Moti Israeli Diamonds
the israel diamond industry logo

חשבון נקוב יהלומים

חשבון נקוב יהלומים (חנ”י) הוא חשבון בנקאי ליהלומנים, המיועד אך ורק לעסקאות בענף. בחשבון נקוב יהלומים ניתן להפקיד תקבולים ממכירת יהלומים במטבע חוץ, וכן ניתן למשוך ממנו מט”ח לצורך מסחר ביהלומים. עם זאת, חשבונות אלו אינם מקבלים הפקדות שקליות.

 

חשבון נקוב יהלומים הוא חשבון בנק ייחודי וחריג בנוף הבנקאות הישראלי. מאז קום המדינה ועד שנות השישים הנהיגה ישראל הגבלות קשות על מסחר במטבע חוץ. אחד הנפגעים העיקריים מכך היה ענף היהלומים, המבצע את רוב העסקאות במטבע זר. לקראת סוף שנות השישים, הנהיגה ישראל הסדרים חדשים, שהקלו על אופני השימוש במטבע זר. כחלק מהרפורמה, הבנקים התירו לענף היהלומים לנהל חשבונות בדולרים, כל עוד מדובר בעסקאות הקשורות לענף. לחשבונות אלו קראו חשבון נקוב יהלומים, והם משמשים עד היום את קהילת היהלומנים.

עוד ערכים שיעניינו אותך